KKTC TAPU MASRAFLARI

VERGİLER
Pul Ücreti (%0.5) Pul ücreti vergi Dairesine ödenmektedir. Şu anki yasaya göre Kontrat Fiyatı üzerinden %0.5 olan   Pul Ücreti kontrat imzalanmasından itibaren 21 gün içerisinde ödenmelidir. 21 günlük sürenin geçmesi halinde ise ücret %1.5 olarak ödenmek zorundadır.
Tapu Devir Masrafı(%3 or %6)Tapu Devir Masrafı, Tapu Devri yapılacağı zaman Kuzey Kıbrıs Tapu Dairesine ödenmektedir. Şahısın ilk malı olması durumunda indirimli olarak %3 olan vergi ( Yabancılar için geçerli değildir.), indirim hakkını kullanmış olan tüm şahıslar için %6 olarak ödenmektadir. KDV(%5)Vergi Dairesine ödenen Katma Değer Vergisi evin değeri üzerinden %5 olup, yeni düzenlenen yasa uyarınca ev teslim tarihinden önce ödenme zorunluluğu vardır.
Stopaj Vergisi (%4)Stopaj vergisi yeni yasa düzenlemesi uyarınca %4 olup vergi dairesine ödenmektedir.

hazır emlak sitesi